Nieuws 28 februari 2023

Jij en Je Gezondheid breidt aanbod uit

Jij en Je Gezondheid (JEJG) is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken. Voor het primair onderwijs (PO) is er een vragenlijst voor ouders. In het voortgezet onderwijs (VO) vullen jongeren zelf de vragenlijst in. Op dit moment maken 10 JGZ-organisaties gebruik van deze vragenlijst. JEJG heeft het afgelopen jaar haar aanbod uitgebreid: tijd voor een update!

Vragenlijst VO: nu ook beschikbaar voor Praktisch onderwijs

Tot voorkort was er per schooljaar één vragenlijst beschikbaar voor alle VO onderwijsniveaus. Onderzoek onder de gebruikers toonde echter aan dat veel JGZ-professionals de vragenlijst te lang en te moeilijk vonden voor VMBO-B, VMBO-K, VMBO-G en Praktijkonderwijs. Bij deze ‘praktische’ onderwijsniveaus nodigen JGZ-organisaties vaak alle jongeren uit voor een gesprek, in plaats van een risicotaxatie zoals in het ‘theoretisch’ onderwijs. Om deze reden besloot de leverancier van JEJG om voor de praktisch onderwijsniveaus deels af te stappen van het gebruik van gevalideerde vragenlijsten. Samen met JGZ-professionals zijn per onderwerp eenvoudige vragen opgesteld met drie antwoordopties. Alleen voor zwaardere onderwerpen als angst, depressie, suïcide en eetstoornissen zijn de gevalideerde vragenlijsten wel behouden.

Vragenlijst VO: Engelstalig aanbod voor internationale scholen

Veel van de gevalideerde vragenlijsten voor theoretisch onderwijs zijn beschikbaar in het Engels. Omdat er vanuit de gebruikers ook behoefte was aan een vragenlijst voor gebruik op internationale scholen, is per 2023 ook een Engelse versie van de vragenlijst voor Theoretisch onderwijs opgenomen in het aanbod.

Vragenlijst PO: integratie met digitaal dossier KD+

Toen JEJG en Topicus ‘tegenover elkaar’ stonden in een leverancierspitch om de gezondheidsonderzoeken van GGD Drenthe te mogen faciliteren, werd al snel duidelijk: we zouden juist onze krachten moeten bundelen!

JEJG is expert op de inhoud van de vragenlijsten en uitslagteksten. Topicus is de expert wat betreft de uitvoering van de digitale Gezondheidsonderzoeken en de koppeling daarvan met het digitaal dossier KD+. Via de module Gezondheidsonderzoeken worden vragenlijsten ingericht, klaargezet en digitaal aangeboden aan ouders via het ouderportaal Mijn Kinddossier. Hiermee is de drempel tot het invullen van de vragenlijst voor ouders lager. Na het invullen van de vragenlijst zijn er een aantal automatische vervolgacties, dankzij de koppeling met KD+. Zo worden bijvoorbeeld de actuele contactgegevens, lengte en gewicht van het kind direct in het JGZ-dossier vastgelegd. Tevens brengt KD+ meteen in kaart wat de bijzonderheden zijn en geeft KD+ een voorstel voor de vervolgafspraak op basis van de antwoorden uit de vragenlijst. Hierdoor vindt een efficiëntieslag plaats in het proces van de Gezondheidsonderzoeken.

GGD Drenthe had behoefte aan één systeem en dit hebben we afgelopen jaar gezamenlijk gerealiseerd door alle functionaliteiten onder te brengen binnen één applicatie. De vragenlijsten van JEJG zijn ingericht in de Module Gezondheidsonderzoeken en tevens zijn de JEJG-iconen toegevoegd aan het resultatenscherm in KD+. Deze integraties leiden tot één doorgaande lijn binnen dezelfde applicatie. Ook kunnen ouders in Mijn Kinddossier de ingevulde vragenlijsten en bijbehorende tips en adviezen terugzien.

Met de integratie van de content van JEJG in het Digitaal Dossier KD+ kunnen JGZ-organisaties een efficiëntieslag maken. Als organisatie ben je minder tijd kwijt aan het voorbereiden, inrichten, inplannen en uitvoeren van de Gezondheidsonderzoeken en er wordt meer zorg op maat geleverd. De komende maanden worden de ervaringen van ouders en JGZ professionals bij GGD Drenthe gevolgd en wordt het proces verder geëvalueerd.

Meer weten?

Wil je meer weten over JEJG? Neem contact op met Anouk Wisse via awisse@ggd.amsterdam.nl of kijk op de website info.jijenjegezondheid.nl.

Meer weten?

Sophie Oerlemans

communicatieadviseur

Lees meer over Sophie Oerlemans

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.