Nieuws 7 april 2015

JIB groeit op

De belangstelling voor deelname aan Jeugd in Beeld onder JGZ-organisaties neemt flink toe. Vorig jaar waren zeven JGZ-organisaties aangesloten. Inmiddels hebben vijf andere JGZ-organisaties ook besloten aan te sluiten, hetgeen nu wordt geformaliseerd.

Voor de onderwerpen Overgewicht en Visus zijn standaardrapportages beschikbaar. Een voorbeeld hiervan kan hier worden bekeken. In deze rapportages wordt aan de hand van 15 indicatoren een beeld geschetst van de populatie in een bepaald gebied. JGZ-organisaties kunnen de cijfers vervolgens interpreteren op grond van de lokale situatie.

Dankzij JIB ontstaat de mogelijkheid dat de JGZ zich niet alleen lokaal presenteert, maar ook landelijk. Bovendien kan een individuele JGZ-organisatie zich spiegelen aan het gemiddelde van de aangesloten JGZ-organisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ondine Engelse via oengelse@ncj.nl of bellen met 06-53 97 60 45.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.