Nieuws 15 juni 2018

JGZ verschuift focus van een rookvrij huis naar rookvrije ouders

JGZ-professionals bespreken met rokende ouders vaak de gevaren van meeroken, maar zij bespreken minder vaak dat ouders ook kunnen stoppen met roken. De verschuiving van de focus binnen de JGZ van meeroken naar stoppen met roken is daarmee in volle gang. Dat blijkt uit de verkenning die het Trimbos-instituut heeft uitgevoerd onder 61 stafleden en 429 JGZ-professionals (jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen).

Uit de verkenning blijkt dat 64% van de JGZ-professionals regelmatig, vaak of altijd ouders naar het rookgedrag in huis vraagt. Wanneer ouders roken, bespreekt 72% regelmatig, vaak of altijd de gevaren van meeroken, terwijl 35% regelmatig, vaak of altijd stoppen met roken bespreekt.

Verder blijkt dat 79% van de stafleden aangeeft dat hun organisatie enige vorm van formeel beleid rondom roken heeft, terwijl maar 37% van de JGZ-professionals op de hoogte is van een dergelijk beleid. De JGZ-professionals geven verder aan dat zij meer tijd nodig hebben om stoppen met roken met ouders te bespreken. Ook hebben zij behoefte aan meer scholing, meer goede doorverwijsmogelijkheden en ondersteunende materialen.

Scholing JGZ-professionals

Het Trimbos-instituut zet zich ervoor in om de bestaande toolkit met hulpmiddelen, zoals de e-learning Rookvrije Start en de sociale kaart met stoppen met roken-begeleiders (op www.ikstopnu.nl), beter onder de aandacht te brengen. Ambassadeurs van de Taskforce Rookvrije Start, waar Trimbos deel van uitmaakt, zetten zich in voor de lokale implementatie van materialen en scholing op dit onderwerp. Met behulp van de interventie Rookvrije Ouders kunnen JGZ-professionals ouders doorverwijzen naar professionele hulp bij stoppen met roken.

Bij de uitvoer van deze verkenning is het Trimbos-instituut ondersteund door een klankbordgroep met medewerkers van AJN, ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland, NCJ en V&VN.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.