Nieuws 12 maart 2014

JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling 0-19 jaar ondersteunt professionals

Wat is normaal seksueel gedrag en wanneer is het afwijkend of zorgwekkend? Op welke leeftijd spelen welke onderwerpen in de seksuele ontwikkeling? Op deze vragen van professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) geeft de recent verschenen richtlijn ‘Seksuele ontwikkeling 0-19 jaar’ antwoord. Met deze nieuwe richtlijn kunnen professionals in de JGZ kinderen volgen in hun seksuele ontwikkeling, informatie en advies geven, problemen vroegtijdig signaleren, begeleiding bieden en indien nodig gericht verwijzen. Rutgers WPF en TNO ontwikkelden de richtlijn in samenwerking met professionals uit de JGZ.

De richtlijn beschrijft op basis van wetenschappelijk onderzoek en practice based kennis, hoe de seksuele ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar in verschillende fasen verloopt en welke acties op welke momenten wel of niet gewenst zijn. Zij biedt concrete tips en handvatten en geeft inzicht in effectieve programma’s en materialen. Per ontwikkelingsfase komen thema’s aan bod zoals lichamelijke ontwikkeling, seksueel gedrag, seksuele gevoelens, gender-identiteit en seksuele oriëntatie. Daarnaast biedt de richtlijn achtergrondinformatie over risico- en beschermende factoren, kwetsbare groepen en juridische kaders.

De richtlijn, de bijbehorende samenvatting en overzichtskaart zijn inhoudelijk geautoriseerd door de JGZ-beroepsverenigingen en randvoorwaardelijk geautoriseerd door ActiZ en PGV Nederland. Het is de taak van het NCJ de richtlijnen te publiceren, te verspreiden en JGZ-organisaties te ondersteunen bij de implementatie. JGZ-organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de invoering en borging van richtlijnen in de eigen organisatie.

Implementatie

Vandaag heeft het NCJ de richtlijn binnen de JGZ en haar netwerk verspreid. Vervolgens komt de richtlijn dit najaar aan bod in de regioscholing voor deelnemers aan het netwerk implementatie, waarin alle JGZ-organisaties participeren. Tevens wordt binnenkort gestart met de ontwikkeling van een e-learning module voor JGZ-professionals waarmee zij op een moment dat het hen uitkomt aan de slag kunnen met de richtlijn. De module zal zodra die gereed is beschikbaar komen via de JGZ-academie, digitale leeromgeving voor de JGZ.

U kunt de richtlijn, de samenvatting en de kaarten hier vinden en downloaden.

Deze richtllijn is ontwikkeld met financiering van ZonMw.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.