Nieuws 21 maart 2014

JGZ-richtlijn Pesten beschikbaar

De jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke rol bij de preventie en vroege signalering van pesten, én begeleiding, ondersteuning, (door)verwijzing en nazorg bij pesten. De JGZ-richtlijn pesten, die sinds kort gepubliceerd is op de NCJ-website, helpt om het probleem pesten structureel aan te pakken en ondersteunt de JGZ bij de uitvoering van haar preventieve taken.

Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de kinderen soms of regelmatig gepest wordt én dat ouders en leerkrachten hiervan vaak niet op de hoogte zijn. De JGZ kan zowel tijdens contacten met kinderen en ouders als daarbuiten een belangrijke rol vervullen in de preventie, voorlichting en vroegsignalering, en begeleiding dan wel doorverwijzing bij pesten. Hiermee kunnen veel gezondheidsproblemen, zowel depressieve of emotionele problemen als lichamelijke klachten worden voorkomen. De JGZ-richtlijn Pesten vindt u hier op onze website.

De richtlijn is inhoudelijk geautoriseerd door de JGZ-beroepsverenigingen en randvoorwaardelijk geautoriseerd door ActiZ en PGV Nederland. Het is de taak van het NCJ de richtlijnen te publiceren, te verspreiden en JGZ-organisaties te ondersteunen bij de implementatie. JGZ-organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de invoering en borging van richtlijnen in de eigen organisatie.

Het NCJ bezig is met de ontwikkeling van een richtlijnwebsite om de JGZ-richtlijnen webbased te publiceren zodat JGZ-richtlijnen zowel vanaf een computer, een tablet en een smartphone te raadplegen zijn. De JGZ-richtlijn Pesten zal als één van de eerste op de richtlijnenwebsite geplaatst worden, waarna de andere richtlijnen zullen volgen.

Ondersteuning bij de implementatie

Sinds 2012 biedt het NCJ ondersteuning aan JGZ-organisaties bij de implementatie van richtlijnen. Zo worden bij alle JGZ-richtlijnen verschillende implementatietoolkit materialen beschikbaar gesteld, zoals een PowerPoint, factsheet en een overzicht randvoorwaardelijke implicaties, die op de NCJ-website beschikbaar zijn.

E-learning

Via de JGZ-academie kunnen JGZ-professionals zelfstandig e-learning modules volgen op een moment naar keuze. Er zijn al diverse richtlijn e-learning modules beschikbaar in de JGZ-academie.  Dit jaar gaat het NCJ aan de slag met de ontwikkeling van e-learning modules bij de JGZ-richtlijnen ‘Pesten’ en ‘Seksuele ontwikkeling’. Veel JGZ organisaties maken al gebruik van de JGZ academie, via www.jgzacademie.nl.

Meer informatie over de JGZ-richtlijnen vindt u hier. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Trudy Dunnink (tdunnink@ncj.nl), projectleider Kwaliteitsbevordering en projectleider Landelijke implementatie van richtlijnen in de JGZ.

Deze richtllijn is ontwikkeld met financiering van ZonMw.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.