Nieuws 16 januari 2015

JGZ-richtlijn ADHD gepubliceerd

De JGZ-richtlijn ADHD -Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek- is nu beschikbaar via www.jgzrichtlijnen.nl , de richtlijnenwebsite van het NCJ. Deze richtlijn ondersteunt JGZ-professionals bij het herkennen van kinderen of jongeren waarbij mogelijk sprake is van ADHD. De richtlijn geeft praktische handvatten voor het proces van signalering tot toeleiding naar diagnostiek en de samenwerking met ouders daarbij.

JGZ-professionals hebben aandacht voor en geven zo nodig begeleiding bij gedragsproblemen bij kinderen. Niet altijd is er sprake van ADHD, maar soms wel. Deze richtlijn helpt professionals het onderscheid te maken. De richtlijn maakt duidelijk wanneer JGZ-professionals jeugdigen en hun ouders moeten toeleiden naar diagnostiek, en eventuele verdere behandeling.

De richtlijn is, met financiering van ZonMw, ontwikkeld door het Trimbosinstituut. Dat is gebeurd in samenwerking met een werkgroep waarin naast mensen met expertise op gebied van ADHD ook afgevaardigden van de JGZ-beroepsverenigingen hebben geparticipeerd. De JGZ-beroepsverenigingen (AJN, V&VN en NVDA) hebben de richtlijn inhoudelijk geautoriseerd, ActiZ en GGD GHOR randvoorwaardelijk.

Het is de taak van het NCJ de richtlijnen te publiceren, te verspreiden en JGZ-organisaties te ondersteunen bij de implementatie. JGZ-organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de invoering en borging van richtlijnen in de eigen organisatie. De richtlijn ADHD is te vinden op de JGZ-richtlijnen website (www.jgzrichtlijnen.nl), waar alle geautoriseerde richtlijnen voor de JGZ webbased zijn gepubliceerd. Elke richtlijn heeft op de richtlijnenwebsite een eigen startpagina met toegang tot de inhoud van de richtlijn en met extra informatie zoals implementatietoolkit producten en informatie voor ouders.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.