Nieuws 2 november 2016

JGZ professionals maken zich sterk voor kwaliteit jeugdbeleid

 

AJN Jeugdartsen Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging voor Dokters Assistenten (NVDA) overhandigden woensdag 2 november het Standpunt ‘Samen voor de Jeugd’, aan de commissie Jeugd van de VNG. De drie beroepsverenigingen maken zich sterk voor behoud van een kwalitatief goede basis van het jeugdbeleid. Het NCJ fungeerde als procesbegeleider bij de totstandkoming van het Standpunt.

Professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) vormen met hun focus op preventie, vroegsignalering, monitoring en nazorg een stevig fundament voor een zo optimaal mogelijke participatie van jeugd in de maatschappij. Het ‘goud van de JGZ glanzend houden’ vraagt blijvend investeren in en continue aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering. Voorwaarde is dat gemeenten, JGZ-organisaties en JGZ-professionals zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen dan kan de JGZ die al honderd jaar glanst, blijven glanzen.

Krachtige verbinding JGZ en jeugdhulp

De JGZ-professionals beschrijven met het Standpunt niet alleen waar de JGZ voor staat, maar uiten ook een aantal zorgpunten. Onder meer de aansluiting van het preventieve basispakket op de Jeugdwet kan beter. Igor Ivakic, directeur NCJ: “Investeren in preventie biedt de sleutel tot een geslaagde transformatie van het jeugddomein. De beroepsgroepen stimuleren met dit gezamenlijk standpunt een stevige kwaliteitsimpuls. De volgende stap is om vanuit die kracht de verbinding te leggen tussen JGZ en jeugdhulp en je integraal in te zetten voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Nederland.”

>> Download het Standpunt ‘Samen voor de Jeugd’ (PDF)

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.