Nieuws 29 april 2021

JGZ-professionals gezocht voor deelname aan COMPLETE-studie

COMPLETE is een 4 jaar durende studie naar de samenwerking tussen de geboortezorg enerzijds en de jeugdgezondheidszorg anderzijds. De studie heeft aansluiting bij het CPZ, Kansrijke Start en het NCJ, ACTIZ en GGD GHOR. Bij deze studie is men op zoek naar JGZ-professionals die willen participeren in het projectteam, de adviesraad of de focusgroep.

COMPLETE-studie

COMPLETE (Connecting Obstetric, Maternity, Pediatric and Preventive child hEalThcarE) is een 4 jaar durende studie naar de samenwerking tussen de geboortezorg enerzijds en de jeugdgezondheidszorg anderzijds. COMPLETE wordt gefinancierd vanuit ZonMw en wordt uitgevoerd vanuit het Erasmus MC, waarbij er onder andere met het Universitair Medisch Centrum Groningen, Tilburg University, het Radboud Medisch Centrum, Maastricht Universitair Medisch Centrum, de Hogeschool Rotterdam, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Babyconnect wordt samengewerkt. De studie heeft daarnaast aansluiting bij het CPZ, Kansrijke Start en het NCJ, ACTIZ en GGD GHOR.

Aanleiding

De rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ‘Mogelijkheden voor verbetering geboortezorg nog onvolledig benut’ (2014) en ‘Thematisch toezicht geboortezorg: Afsluitend onderzoek naar de invoering van de normen van ‘Een goed begin’ (2016), zijn de directe aanleiding geweest om COMPLETE op te zetten. In beide rapporten wordt de conclusie getrokken dat een goede samenwerking met de JGZ nog onvoldoende is gerealiseerd. Professionals weten elkaar nog te moeilijk te vinden en de ook overdracht laat ruimte voor verbetering. Om continuïteit aan het gezin kunnen te bieden is betere samenwerking nodig. Het doel van COMPLETE is om de mechanismen achter de samenwerking te onderzoeken en te achterhalen wat er nodig is om deze op een toekomstbestendige manier te versterken.

In kaart

Om de huidige samenwerking beter in kaart te brengen zullen er in de eerste fase van het onderzoek focusgroepen worden gehouden, zal er landelijk een survey worden uitgezet en zal er een multiple case study onderzoek (ook wel incidentanalyse) worden opgezet. Binnen COMPLETE wordt toegewerkt naar het ontwikkelen van een multidisciplinaire strategie om de samenwerking te verbeteren op basis van de resultaten van de eerste fase van het onderzoek. De strategie zal hierna worden getest in een pilot in 2 of meer regio’s. Hierbij wordt middels iteratief proces de strategie verder verbeterd en verfijnd. Wanneer de strategie tot positieve uitkomsten leidt, zal er een landelijk implementatieplan worden ontwikkeld.

Het projectteam

Met het projectteam wordt eens per maanden een uur vergaderd. Tussentijds wordt er van leden van het projectteam gevraagd om zich in te zetten voor COMPLETE door bijvoorbeeld bepaalde aspecten van het onderzoek met de achterban te delen of suggesties wat betreft deelnemers voor het onderzoek aan te dragen. De tijdsinvestering komt in totaal neer op ongeveer 1 uur per maand. Er staat geen vergoeding tegenover deelname aan het projectteam.

De adviesraad

De adviesraad adviseert en voorziet het onderzoeksteam van inhoudelijk advies. Elke 6 maanden vindt er een overleg van een uur met de adviesraad plaats. De tijdsinvestering komt in totaal neer op ongeveer 2 uur per 6 maanden. Er staat geen vergoeding tegenover deelname aan de adviesraad.

Het focusgroepen-onderzoek

Om te onderzoeken hoe de samenwerking geboortezorg-JGZ wordt ervaren en welke factoren deze kunnen belemmeren/bevorderen willen wij middels focusgroepen en interviews in gesprek met de verschillende stakeholders (o.a. zorgprofessionals, cliënten, bestuurders en beleidsmakers). Wij zijn voor dit onderzoek nog op zoek naar een jeugdarts of jeugdverpleegkundige die deel wil nemen aan een focusgroep. De focusgroepen zullen in mei en juni worden georganiseerd, in de avonduren. Wanneer iemand deel wil nemen aan een focusgroep kan diegene erop rekenen dat dit om een tijdsinvestering gaat van ongeveer 2,5 uur, welke bestaat uit een focusgroepinterview van twee uur en daarna een half uur voor het lezen van de transcriptie. Er is geen vergoeding beschikbaar voor deelnemers.

Interesse

Als je interesse hebt te participeren in het projectteam, de adviesraad of de focusgroep kun je je aanmelden bij Silke Boertien: s.boertien@erasmusmc.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.