Nieuws 27 augustus 2015

JGZ-organisatie gezocht voor deelname praktijktest JGZ-richtlijn Depressie

Op dit moment wordt er een JGZ-richtlijn voor depressie ontwikkeld. Om de richtlijn zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is uittesten van de concept richtlijn in een praktijktest van groot belang. Drie JGZ-organisaties hebben zich al aangemeld voor deze praktijktest. Het Trimbos-instituut zoekt nog een vierde JGZ-organisaties die wil meewerken aan de praktijktest van de ‘JGZ-richtlijn voor depressie bij kinderen en jongeren’. Voor een deelnemende JGZ-organisatie is een vergoeding beschikbaar.

De praktijktest start in november en heeft een looptijd van drie maanden. De JGZ-richtlijn depressie doet aanbevelingen voor signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek/behandeling van depressie bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar. De richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals.

De praktijktest
Tijdens de praktijktest werkt een team, bestaande uit minimaal 4 JGZ-professionals, waaronder minimaal 1 jeugdarts en 1 jeugdverpleegkundige, met de richtlijn gedurende drie maanden, van november 2015 tot februari 2016. Het doel van de praktijktest is het in kaart brengen van de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid, eventuele knelpunten in de uitvoering  en de voorwaarden voor het opvolgen van de aanbevelingen uit de richtlijn. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt. 

Voor deelname aan de praktijktest ontvangt de organisatie € 6.000, waarvoor een contract wordt opgesteld. Tevens krijgen de deelnemers scholing in de richtlijn op een startbijeenkomst. De startbijeenkomst voor de praktijktest depressie wordt gehouden op maandag 9 november

Hieronder vindt u meer informatie over wat van u wordt verwacht en wat u wordt geboden. Definitieve deelname vindt plaats als aan de voorwaarden voldaan is.

Deze richtlijn wordt ontwikkeld dankzij financiering van ZonMw.

Deelname
Het Trimbos-instituut zoekt 4 JGZ-organisaties die willen deelnemen aan de praktijktest depressie. In de werving van de organisaties streven we naar een diversiteit in teams voor wat betreft de leeftijdsgroepen en diversiteit van kinderen/jongeren.

Aanmelden voor de praktijktest kan tot 14 oktober bij Daniëlle Volker, dvolker@trimbos.nl  

 

Nadere informatie Praktijktest JGZ-richtlijn depressie bij kinderen en jongeren

looptijd praktijktest: september – december 2015

Wat verwacht Trimbos van een deelnemende JGZ-organisatie?

 • Het team dat de richtlijn uittest bestaat uit 4 deelnemers waarvan minimaal één arts en één verpleegkundige. Er is een coördinator die aanspreekpunt is voor het team;
 • De leidinggevende steunt deelname aan de praktijktest; 
 • Het concept van de richtlijn lezen en commentaar geven op de leesbaarheid en begrijpelijkheid;
 • De teamleden en indien mogelijk de leidinggevende van het deelnemende team nemen deel aan de startbijeenkomst in Utrecht op maandag 9 november (duur: max. 6 uur). In deze bijeenkomsten wordt nadere informatie gegeven over de praktijktest, de aanbevelingen uit de richtlijn en wordt er geoefend in de uitvoering van de richtlijnaanbevelingen. Daarnaast worden in samenwerking met de teams de doelstellingen passend gemaakt voor de praktijk;
 • Per team wordt een werkplan gemaakt (wie doet wat wanneer t.b.v. de uitvoering van de aanbevelingen) 
 • De coördinator heeft tijdens de praktijktest minimaal eens in de drie weken telefonisch contact met een onderzoeker van het Trimbos-instituut over de voortgang. De medewerker van het Trimbos-instituut geeft advies.
 • Teamleden werken gedurende de praktijktest aan de doelen die ze hebben opgesteld. 
 • Teamleden registreren belemmerende en bevorderende factoren die ze tegenkomen in de uitoefening van de aanbevelingen. Dit wordt vastgelegd in vragenlijsten die de teamleden van het Trimbos-instituut ontvangen.
 • De teamleden nemen deel aan de evaluatie van de toepassing van de aanbevelingen in de praktijk, in de vorm van een groepsgesprek op het Trimbos-instituut (max. 2 uur).

Wat biedt Trimbos aan de deelnemers

 • De teams ontvangen een inlog om de concept richtlijn webbased te bekijken op JGZ-richtlijnen website van het NCJ
 • Een startbijeenkomst met scholing over de richtlijn op maandag 9 november. In deze bijeenkomst wordt nadere informatie gegeven over de praktijktest, de aanbevelingen uit de richtlijn en wordt er geoefend in de uitvoering van de richtlijnaanbevelingen. 
 • Telefonisch advies tijdens de praktijktest m.b.t. de uitvoering van de doelen
 • De organisatie ontvangt € 6.000 voor deelname waarvoor een contract wordt opgesteld.

 

 

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.