Nieuws 31 juli 2019

JGZ & Integraal Werken in de Wijk

De jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol in de wijk: laagdrempelig beschikbaar en zichtbaar zijn voor ouders en kinderen voor advies. Maar ook tijdig signaleren en preventieve ondersteuning bieden, in verbinding en samenwerking met andere professionals. Door integraal te werken in de wijk, kunnen problemen snel en zo eenvoudig mogelijk worden opgelost én worden zelfregie, zelfredzaamheid en participatie versterkt. Binnen het programma Integraal Werken in de Wijk wordt kennis over integraal werken beschikbaar gesteld én beoordelen we samen met de praktijk op welke wijze die kennis het best toepasbaar is. Welke antwoorden zoek jij rond het integraal werken? Samen gaan we op zoek!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.