Nieuws 2 juni 2014

JGZ Innovatie-atelier van start

11 en 12 juni a.s gaan we met 22 vernieuwingspioniers in de JGZ van start met het JGZ Innovatie-atelier. 14 GGD-en en 8 Thuiszorginstellingen/stichtingen hebben een kandidaat aangemeld. De groep bestaat uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, staf- en beleidsmedewerkers, projectleiders en managers. Met de meeste kandidaten heeft inmiddels een telefonische intake plaats gevonden en het is goed te horen dat het enthousiasme onder de deelnemers groot is.

Het komende halfjaar krijgen deelnmeers instrumenten aangereikt om een permanente vernieuwingskracht binnen de eigen organisatie te stimuleren. Bovendien gaan zij met een eigen organisatie-opdracht aan de slag. Belangrijk is de experimenteerruimte binnen het atelier. Zodoende kan ondervonden worden wat wel werkt en wat niet. Ook het opdoen van inspiratie van collega-pioniers binnen en buiten de JGZ staat centraal.

Alle kandidaten maken automatisch deel uit van het JGZ-Innovatienetwerk, dat ondersteund wordt met een online community op Google+ (zie de link via onze website). Via dit kanaal kunnen alle belangstellenden collega’s meelezen, meedenken en mee discussiëren over de projecten en thema’s die binnen het atelier aan de orde komen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.