Nieuws 20 februari 2014

Jeugd is gezond, maar leefstijl punt van aandacht

Tachtig tot negentig procent van de kinderen en jongeren in Nederland voelt zich gezond. In vergelijking met andere Europese landen of de Verenigde Staten staat de Nederlandse jeugd in de top 3 van landen met de beste (ervaren) gezondheid. Wel vragen onder andere ontwikkelingen in leefstijl om alertheid. Dat blijkt uit de Verkenning Jeugdgezondheid, uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

De gezondheid van jongeren (0-19 jaar) is niet wezenlijk veranderd vergeleken met tien jaar geleden, maar voor specifieke gezondheidsproblemen is het beeld wel veranderd. Er zijn positieve ontwikkelingen, maar ook bedreigingen. De babysterfte is gedaald. Op de middelbare school worden minder kinderen vaak gepest ( van 10% naar 6%). Ook zijn jongeren minder gaan roken (van 24% naar 18%) en drinken (van 58% naar 43%). Het aantal opnamen op de spoedeisende hulpafdeling vanwege extreem drankgebruik is echter juist toegenomen (stijging van 65%). Ook het sociale mediagebruik is toegenomen; bij 4% van de jongeren is sprake van problematisch internetgebruik. Het aantal kinderen met overgewicht is de laatste jaren gestabiliseerd, maar blijft met 13% hoog. Het aantal meldingen van kindermishandeling is toegenomen; hoe dit zich verhoudt tot het werkelijke aantal gevallen is niet bekend. Ten slotte vormt de groeiende groep zeer vroeg geboren kinderen een kwetsbare groep met (chronische) gezondheidsrisico’s. 

Kansen voor JGZ

De Verkenning jeugdgezondheid gaat ook in op de (toekomstige) rol van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ richt zich vanuit haar preventieve taak op het gezond en veilig opgroeien van kinderen en op de belangrijkste gezondheidsproblemen. Wel is het raadzaam dat de JGZ, naast de huidige zorg voor het individu meer aandacht geeft aan de gezondheid van risicogroepen, waaronder kinderen en jongeren met een lage sociaaleconomische status. Leefstijlproblemen komen bij deze groep meer dan gemiddeld voor. Vanuit een individu-overstijgende kijk op risicogroepen kan de JGZ meedenken over gezondheidsbeleid, bijvoorbeeld in de wijk of op school. Het contactmoment voor 15/16-jarigen, dat nu wordt ingevoerd, biedt de JGZ kansen om meer in te zetten op leefstijl, schoolparticipatie en toekomstige arbeidsparticipatie.

Verkenning jeugdgezondheid

De eerste Verkenning jeugdgezondheid is uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met het NCJ. Het rapport geeft een samenhangend overzicht van de fysieke en psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren en gaat in op leefstijl en mogelijke problemen in de sociale omgeving. Hierbij zijn recente cijfers vergeleken met trends uit het verleden. Daarnaast is de rol van de JGZ in relatie tot de gezondheid van kinderen en jongeren beschreven. Een dergelijk overzicht ontbrak tot nu toe en is essentieel om een adequaat jeugdgezondheidsbeleid te kunnen voeren. U kunt het rapport downloaden.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.