Nieuws 24 februari 2022

Je Brein de Baas?! vernieuwd en uitgebreid

Op 11 februari 2022 presenteerden we het vernieuwde en uitgebreide lespakket Je Brein de Baas?! Er zijn nu drie lessenseries voor het voortgezet onderwijs om de mentale gezondheid te versterken. De JGZ speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling. Ook in de uitrol van het programma kunnen ze regie nemen.

Meer dan 800 geïnteresseerden uit onderwijs, JGZ en gezondheidsbevordering meldden zich aan voor het webinar van 11 februari 2022. Tijdens het webinar werden de nieuwe lessenseries gepresenteerd die het afgelopen jaar, door een bijdrage vanuit het steunpakket welzijn jeugd van het ministerie van VWS, bij het NCJ konden worden gemaakt. Lesmateriaal dat hard nodig is, gezien de zorgen over de mentale gezondheid van jongeren. Het webinar is nu terug te kijken.

Aanvraag lespakket

Het lespakket is kosteloos beschikbaar voor alle scholen voor voortgezet onderwijs. Geïnteresseerden kunnen een pakket aanvragen via een aanvraagformulier. De aanvraaggegevens zijn nodig om te zorgen dat het lespakket ook kan worden onderzocht op gebruik en effectiviteit. Het lespakket kan namelijk pas daarna worden opgenomen in de Databank Effectieve jeugdinterventies.

Je Brein de Baas?! aanvragen

Rol van de JGZ en de adviseurs gezondheidsbevordering

In de uitrol en implementatie van het lesmateriaal spelen de JGZ en de adviseurs gezondheidbevordering een belangrijke rol. In het project is door beide functies goed samengewerkt en is elkaars meerwaarde beter verduidelijkt. De adviseurs gezondheidsbevordering kunnen bijvoorbeeld introductiepresentaties van het lesmateriaal voor scholen verzorgen.
De JGZ speelt vooral een rol in de inbedding in de school. Scholen die met het materiaal gaan werken (op voorspraak van de JGZ bijvoorbeeld) hebben de back-up van JGZ-professionals nodig. De lessen zijn geen therapie, maar kunnen wel leiden tot extra aandacht voor leerlingen. Het is voor mentoren dan belangrijk te weten dat ze op de JGZ kunnen vertrouwen.
Een belangrijk doel is dat de context rond de schoolgaande jongere wordt versterkt met dit lesmateriaal. Door de lessen krijgen jongeren meer begrip voor zichzelf en anderen en krijgen meer inzicht in wat er met henzelf gebeurt op het gebied van stress, leren en omgaan met elkaar. Door dit gesprek op school, met hun eigen mentor te voeren wordt het nadien eenvoudiger om een gesprek over dit soort zaken aan te gaan. De JGZ kan deze context goed verstevigen door aanwezigheid en beschikbaarheid.

Nu verder

We zijn nog niet klaar. Met het gereedkomen van de lessenseries gaan we de komende periode aan de slag met het verfijnen van het materiaal. We verwachten dat in het gebruik nog vragen zullen komen die om kleine aanpassingen vragen. Die gaan we regelmatig verwerken, zodat het materiaal up-to-date blijft. Er is inmiddels een procesevaluatie en beginnend onderzoek gedaan naar het eerste materiaal en dit vraagt om analyse. Daarnaast zoeken we mogelijkheden om het materiaal verder te onderzoeken. Op verschillende plekken zijn (deel)onderzoeken in voorbereiding.

Daarnaast zijn er al nieuwe ideeën over aanvullend materiaal. De eerste lessenserie over stress blijft de basis, maar na de (door jongeren gevraagde) uitbreiding met lessenseries over leren en omgaan met elkaar, ontstaan ook weer nieuwe vragen. Het ultieme doel is dat Je Brein de Baas?! de komende periode een vanzelfsprekend onderdeel van de schooljaren van alle jongeren in Nederland gaat worden.

Meer weten?

Op de uitgebreide pagina’s van Je Brein de Baas?! is allerlei informatie te vinden. Heb je toch nog vragen? Mail naar jebreindebaas@ncj.nl.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.