Nieuws 29 juni 2018

IWW: verbinding werk & inkomen en zorg & welzijn

Integraal werken beperkt zich vaak nog tot het domein van zorg en welzijn, terwijl er een breder gedeeld inzicht is dat problemen van mensen niet los van elkaar moeten worden gezien. Dus óók problemen op het gebied van werk en inkomen moeten worden meegenomen in het geheel van de ondersteuning. Maar hoe doe je dat als gemeente? Hoe geef je samen met maatschappelijke organisaties vorm aan een integrale benadering van de burger, waarbij ondersteuning vanuit werk & inkomen en zorg & welzijn één samenhangend geheel vormt? Wat is er binnen de gemeente nodig om dit in de praktijk te realiseren?

Deze vragen stonden centraal in het ontwikkeltraject Integraal Werken in de Wijk, waaraan partijen uit vijf gemeenten deelnamen. Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van deze gemeenten. Je leest hoe zij aan de slag zijn gegaan met het verbinden van werk & inkomen met zorg & welzijn om hun inwoners beter te kunnen ondersteunen. Wat hun belangrijkste vragen daarbij waren en welke antwoorden zijn gevonden.

Bekijk de publicatie ‘Verbinden werk & inkomen en zorg & welzijn >

Praatplaat

Het ontwikkeltraject bood ook een aantal inzichten die voor alle gemeenten gelden. Dit leverde 10 uitdagende vragen op voor de praktijk van integraal werken. In de publicatie is een praatplaat opgenomen met deze vragen. Een handvat om met elkaar in gesprek te gaan.

Bekijk de Praatplaat >

Integraal Werken in de Wijk

In het programma Integraal Werken in de Wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.