Nieuws 28 juni 2018

IWW Oproep: denkkader caseload wijkteammedewerker

Het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) zoekt drie tot vier gemeenten die mee willen denken over wat men in grote lijnen van de caseload van een wijkteammedewerker kan verwachten.

Het doel is om gemeenten te helpen antwoorden te vinden op caseloadvragen. Ook leren we gezamenlijk hoe om te gaan met sturingsvraagstukken waar een cijfermatig antwoord is gewenst, en waarbij berekeningen alleen niet toereikend zijn.

Zowel gemeenten die nog zoekende zijn in het bepalen van de caseload als gemeenten die positieve resultaten willen delen, zijn van harte uitgenodigd.

Meld je hier aan als gemeente >

Denkkader caseload

Gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheden bij gekregen, waaronder die voor jeugdhulp en ondersteuning aan de nieuwe doelgroepen binnen de Wmo. In de praktijk blijkt de uitvoering van deze verantwoordelijkheden niet altijd eenvoudig. Zo zijn er geen uniforme richtlijnen die aangeven hoe de toegang tot hulp, door veel gemeenten belegd bij wijk- of buurtteams, vormgegeven moet worden. Gemeenten moeten dus zelf op zoek naar de beste manier om de toegang te organiseren. Vragen die ontstaan, zijn onder meer:

  • Welke taken moet het wijkteam uitvoeren? En welke niet?
  • Welk type professional moet je daarvoor hebben?
  • Hoeveel heb je er daarvan nodig?
  • Hoeveel cliënten kan een professional tegelijkertijd helpen?

Met andere woorden: met welke caseload per wijkteammedewerker kan de gemeente rekenen?

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een denkkader voor de caseload voor jeugdhulp ontwikkeld en getoetst in de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (de HBEL-gemeenten). Tijdens de bijeenkomsten worden graag de gedachten over de ervaringen van de HBEL-gemeenten uitgewisseld en over wat er nog nodig is om het denkkader toe te kunnen passen in het breder sociaal domein.

Jouw bijdrage en de opbrengsten

Er zijn twee bijeenkomsten van 3 uur in september-oktober 2018. Tijdens de bijeenkomst delen we het denkkader en de ervaring van de HBEL-gemeenten. Zo krijg je inzicht in het denkkader als een mogelijke benadering van caseloadvragen en ga je in gesprek over de aspecten die een rol spelen bij het bepalen van de caseload. Ook kun je ervaringen uitwisselen met collega’s uit andere gemeenten. Op deze manier toetsen we het denkkader en doen we nieuwe inzichten op. Naderhand word je op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen op dit thema.

Integraal Werken in de Wijk

In het programma Integraal Werken in de Wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.