Nieuws 17 april 2018

IVH als best practice in actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ tijdens de Week van het Jonge Kind

Op maandag 16 april – tijdens de Week van het Jonge Kind – is het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ uitgekomen. Uitgangspunt van dit actieprogramma is dat het belang van het kind nog meer centraal moet staan in de jeugdhulp. Dat betekent tijdiger passende hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te worden. Bovendien worden de wachtlijsten aangepakt. Ook wordt Integrale Vroeghulp (IVH) beschreven als best practice van passende toegang voor langdurige vormen van ondersteuning aan kinderen met een beperking.

Bekijk het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl over het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ >

Download het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ >

Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben met dit actieprogramma als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.

Binnen de actielijn ‘Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen’ wordt er onder andere gestreefd naar het doel om samen met gemeenten en andere relevante partijen te zorgen voor een betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Betere samenwerking tussen lokale teams en organisaties staat hierin centraal: binnen elke regio komt helderheid over wat je van basisjeugdhulp, een lokaal team en de toegang mag verwachten.

IVH zorgt voor optimale samenwerking

Dit actieprogramma is geschreven in reactie op de evaluatie van de Jeugdwet. Uit de evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat kwetsbare jonge kinderen en ouders moeite hebben om de weg naar de juiste hulp te vinden. Dat heeft te maken met de grote diversiteit aan wijkteams tussen gemeenten. De expertiseteams Integrale Vroeghulp (IVH) kunnen ervoor zorgen dat professionals en gemeenten op dit gebied wél optimaal samenwerken. Integrale Vroeghulp wordt binnen de eerste actielijn genoemd als best practice: IVH is een voorbeeld van passende toegang voor langdurige vormen van ondersteuning aan kinderen met een beperking.

Week van het Jonge Kind

Toevallig is het deze week ook de Week van het Jonge Kind. De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is. Lees meer op de website van de Week van het Jonge Kind >

Meer weten?

De landelijke coördinatie van IVH ligt vanaf 2017 bij het NCJ. Wil je sparren over hoe je de samenwerking voor het jonge kind in jouw gemeente kunt versterken? Of wil je meer weten over Integrale Vroeghulp? Neem contact op met de landelijke IVH-adviseurs Jitty Runia, 06 36 41 80 17, jrunia@ncj.nl of Lieke van der Meulen, 06 13 13 64 99, lvandermeulen@ncj.nl.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.