Nieuws 17 december 2021

Investeringsplan post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige

Op vrijdag 26 november is het “Investeringsplan post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige” besproken op het JGZ-managers overleg. Suzanna van Dam, Stafverpleegkundige GGD ZL en Minke Vellinga, hebben dit in co-creatie met het werkveld opgesteld, met dank aan V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) Fractie Jeugd, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en vele anderen.

Het “Investeringsplan post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige” is geschreven om er voor te zorgen dat alle jeugdverpleegkundigen de mogelijkheid krijgen om de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige te volgen. Doel hiervan is:

  • de kwaliteit van de jeugdverpleegkundige behouden en verhogen, want elk kind in Nederland heeft recht op de beste jeugdgezondheidszorg
  • een basis in het opleidingsniveau van jeugdverpleegkundigen borgen
  • instroom en behoud van jeugdverpleegkundigen verbeteren

Vanuit het JGZ-managersoverleg kwam veel steun. Hiermee gaan ze terug naar Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om verder te praten over subsidiering van de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.