Nieuws 29 juni 2022

Investeringsplan post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige

De afgelopen periode heeft het NCJ bijgedragen aan het ‘Investeringsplan post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige’. Het recht dat ieder kind heeft op de beste jeugdgezondheidszorg vertaalt zich in het recht dat ieder kind heeft op de best opgeleide jeugdverpleegkundige. In dit bericht lees je meer over de genomen stappen en de stand van zaken.

Om ervoor te zorgen dat alle jeugdverpleegkundigen de mogelijkheid krijgen om de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige te volgen hebben Suzanna van Dam (GGD ZL, namens V&VN) en Minke Vellinga (NCJ) het ‘Investeringsplan post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige’ in co-creatie met het werkveld opgesteld. Hiermee willen ze:

  • De kwaliteit van de jeugdverpleegkundige behouden en verhogen, want elk kind in Nederland heeft recht op de beste jeugdgezondheidszorg.
  • Een basis in het opleidingsniveau van jeugdverpleegkundigen borgen.
  • Instroom en behoud van jeugdverpleegkundigen verbeteren.

Doel van het investeringsplan
Het doel van het investeringsplan is subsidiëring van de post-HBO opleiding tot jeugdverpleegkundige. Hierover hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met JGZ-managers en met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het plan is met vereende krachten opgesteld vanuit de verschillende betrokken partijen.

Zijn organisaties bereid bij te dragen aan de opleidingskosten?
Organisaties is gevraagd om na te denken over consequenties van een steunbetuiging aan het investeringsplan. Bijvoorbeeld de mogelijkheid een deel van de opleidingskosten bij te dragen, naast de mogelijke subsidie vanuit het ministerie. Concreet is gevraagd in hoeverre het mogelijk is om 5.000 euro van de 20.000 euro opleidingskosten te betalen voor 10% van de jeugdverpleegkundigen voor de komende vijf jaar. Hierop hebben een kwart van de organisaties aangegeven deel te willen nemen. Een derde van de organisaties hebben aangegeven graag te willen deelnemen, maar dit niet financieel op te kunnen brengen voor 10% van de jeugdverpleegkundigen. Enkele organisaties hebben aangegeven hier niet aan te kunnen voldoen. Alle organisaties met wie contact is geweest, zijn voorstander van het investeringsplan.

Opleidingscommissie
Daarnaast is er een opleidingscommissie gestart met Avans+, NSPOH, V&VN en NCJ. Doel van deze commissie is om de opleidingen inhoudelijk af te stemmen met het geüpdatet expertisegebied jeugdverpleegkundigen van V&VN dat binnenkort wordt opgeleverd. Ook is een verzoek neergelegd bij V&VN om een advies op te stellen over zowel de taakomschrijving als de functiewaardering van een startend en een ervaren jeugdverpleegkundige. Dit dient als handreiking naar JGZ-organisaties.

Bewustwording noodzaak
Door de inzet van Suzanna van Dam (V&VN) en Minke Vellinga (NCJ) is het gesprek over het opleiden van de verpleegkundigen op verschillende tafels geland. Zo is dit bijvoorbeeld besproken bij het DPG team, de toekomstagenda, het capaciteitsorgaan, de VNG en op het beroepsgroepenoverleg. Organisaties worden zich zo bewust van de noodzaak verpleegkundigen op te leiden tot jeugdverpleegkundigen, zeker in deze krappe arbeidsmarkt.

Uitbreiding capaciteitsorgaan
De vervolgstappen vanuit het ministerie VWS zijn dat het capaciteitsorgaan wordt benaderd zodat er ook een raming in de benodigde jeugdverpleegkundigen zal worden gemaakt. Daarnaast is gevraagd om een uitsplitsing van verpleegkundigen ten opzichte van jeugdverpleegkundigen in de capaciteitsapp. Vooralsnog was het capaciteitsorgaan slechts geconcentreerd op (het tekort aan) jeugdartsen, nu zal verzocht worden om dit uit te breiden.

Na de zomer wordt een nieuw gesprek met ministerie VWS ingepland om de voortgang erin te houden.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.