Nieuws 10 april 2015

Inventarisatie initiatieven rondom versterken gelijkwaardig partnerschap

Het NCJ wil graag samen met het JGZ-veld werken aan het versterken van gelijkwaardig partnerschap; een effectieve en gelijkwaardige relatie tussen de professional en de klant. De vraag daarbij is: Wat hebben kinderen, jongeren en ouders nodig om meer regie te voeren over hun gezondheid. Maar ook vragen als: Wat heeft de JGZ-professionals nodig aan houding, gedrag en competenties, om goed te kunnen afstemmen op de behoefte, wensen en mogelijkheden van die klant. Door hier aan te werken zal het gelijkwaardig partnerschap versterkt worden.

Er bestaan inmiddels veel ideeën, projecten en initiatieven rondom het versterken van gelijkwaardig partnerschap. Het NCJ zou graag hierover geïnformeerd worden, zodat deze gedeeld kunnen worden.
Graag jullie reactie naar Marga Beckers via mbeckers@ncj.nl of via tel. 06 – 53 97 53 19.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.