Nieuws 29 januari 2019

Interventie in ontwikkeling: VoorZorg-Verder

Het NCJ en het Amsterdam UMC (locatie VUmc) werken sinds 2016 met een subsidie van Fonds NutsOhra aan een vervolg op VoorZorg: VoorZorg-Verder. Het Verwey-Jonker Instituut voert gedurende de ontwikkeling van VoorZorg-Verder (2016-2019) op drie momenten een evaluatie uit. Bij deze evaluatie worden de moeders die deelnemen aan VoorZorg-Verder, VoorZorgverpleegkundigen die VoorZorg-Verder uitvoeren en ontwikkelaars van de methodiek betrokken. Dit met als doel een zo optimaal mogelijke implementatie van VoorZorg-Verder.

VoorZorg-Verder

Het project VoorZorg-Verder bestaat uit de ontwikkeling van de interventie, een procesevaluatie en een exploratieve evaluatie van de effecten. De inhoud van de huisbezoeken is gebaseerd op negen ontwikkelvelden, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het kind, veiligheid en financiën. De verpleegkundigen werken op een interactieve manier met de ouders aan de hand van gezinsondersteunende werkvormen  en voorlichtingsmateriaal. Allerlei onderwerpen komen daarin aan bod, zoals gezonde voeding, motorische ontwikkeling, voorbereiding op school en een positief zelfbeeld van de moeder. VUmc onderzoeker Ismahan Azrioual: ‘Op aanraden van de verpleegkundigen en eigen inzicht hebben we gekozen voor een andere, meer flexibele aanpak: in plaats van een vaste volgorde in het materiaal, kan de verpleegkundige nu zelf kiezen welk blad ze behandelt bij welk huisbezoek, afhankelijk van waar het gezin op dat moment het meest behoefte aan heeft’.

Effecten

Om de eerste effecten van VoorZorg-Verder te exploreren, wordt op twee momenten een interview afgenomen om te vragen hoe het met moeder en kind gaat. Ook worden er vragenlijsten afgenomen over o.a. zelfvertrouwen in het ouderschap en opvoedvaardigheden. In het komende jaar zal het onderzoek afgerond worden en komen  de resultaten beschikbaar.

Procesevaluatie

In de periode 2016-2017 en 2017-2018 spraken onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut met moeders, VoorZorgverpleegkundigen en ontwikkelaars over hun verwachtingen en de voortgang van VoorZorg-Verder. Daarnaast werd er gesproken over de ervaringen met de eerste huisbezoeken van VoorZorg-Verder. Hieruit blijkt dat deelnemende moeders, VoorZorgverpleegkundigen en ontwikkelaars in grote lijnen positief zijn over VoorZorg-Verder. Zij verwachten dat VoorZorg-Verder moeders (blijvend) ondersteuning kan bieden in de opvoeding van hun kind.

2019: Afronding onderzoek

Waar de focus in 2018 lag op het vergroten van de motivatie en het verder ontwikkelen van het materiaal, ligt de focus van de ontwikkelaars in 2019 op het bieden van de juiste ondersteuning in de uitvoering van VoorZorg-Verder:

  • Het (verder) trainen en begeleiden van VoorZorgverpleegkundigen in de uitvoering van VoorZorg-Verder. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de taken en verantwoordelijkheden van VoorZorgverpleegkundigen op het gebied van de flexibiliteit in lengte, inhoud en momenten van huisbezoeken.
  • Het scherper stellen van de randvoorwaardelijke zaken, zoals de financiën en uren, zodat VoorZorgverpleegkundigen de ruimte voelen om VoorZorg-Verder uit te kunnen voeren. Hierbij wordt voorgesorteerd  indien VoorZorg-Verder na afronding van het onderzoek wordt voortgezet.
  • Het bieden van verdiepende informatie met betrekking tot  de ontwikkeling van kinderen in de VoorZorg-Verder leeftijd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.