Nieuws 1 juni 2017

Integrale aanpak voor GGZ in de wijk

Het programma Integraal Werken in de Wijk heeft zich verdiept in de bijzondere doelgroepen: Mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met GGZ-problematiek.
In dit filmpje kun je zien hoe integraal werken deze bijzondere doelgroepen kan ondersteunen.

 

GGZ in de wijk met ErvaringsDeskundige (ED) Teams

GGZ in de Wijk is een manier van werken die zorgt voor verbetering van het welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners met een psychische of psychiatrische beperking. Dit wordt onder andere gedaan door dagbesteding en welzijnsactiviteiten op wijkniveau beter aan te laten sluiten bij de vraag van de doelgroep.

De GGZ in de Wijk probeert de (wijk)zorg ook toegankelijker te maken. Met de hulp van coaches, ervaringsdeskudigen en gerichte trainingen worden buurthuizen GGZ-vriendelijker. Zo is er bijvoorbeeld een ED-plaats: Een ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor hun lunch, een luisterend oor of hulp.

Meer lezen over het programma Integraal werken in de wijk >> 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.