Nieuws 1 april 2015

Inspiratieboekje: De kracht van zelfregie

Hoe kun je als JGZ-professional vorm geven aan het begrip toeleiden, het gezin optimaal ondersteunen én aan alle uitgangspunten van de transformatie voldoen? Dat is niet niks. Het is daarom goed om met elkaar over dit type vragen na te denken en daarin samen de koers te bepalen. Het inspiratieboekje ‘De kracht van zelfregie’ biedt een kader waarin het proces van toeleiden wordt gedefinieerd en toegelicht. Er wordt ingegaan op hoe gedeelde besluitvorming vorm kan krijgen, hoe monitoren en toeleiden zich tot elkaar verhouden en er is aandacht voor competenties die belangrijk zijn bij toeleiding. Het inspiratieboekje is bedoeld om vanuit een gedeeld kader de discussie over dit onderwerp met elkaar te kunnen gaan voereN.

Inspiratieboekje De kracht van zelfregie

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.