Nieuws 3 april 2015

Inspiratieboekje: Beleidsadvisering

Beleidsadvisering is een van de nieuwe onderdelen van het Basispakket dat per 1 januari 2015 van kracht is. Beleidsadvisering is hét hulpmiddel voor beslissers. Toch blijft het een uitdaging om uw beleidsadvies elke keer opnieuw op een gedragen manier tot stand te brengen en goed voor het voetlicht te krijgen. Beleidsadvisering staat of valt met de kwaliteit van uw advies. En hoewel het doel steeds ‘het geven van een advies’ blijft, is het toch een extra beloning wanneer je alle werk omgezet ziet worden in concrete besluiten en uitvoering.

‘Het is belangrijk om op basis van de informatie verkregen uit de individuele contacten ook op collectief niveau te bezien wat hieruit geleerd kan worden en dit te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van het beleid, zowel op lokaal als op landelijk niveau’, aldus staatssecretaris Van Rijn (2013). Dit boekje omvat opmerkingen, ideeën, ervaringen en successen die zijn verzameld bij JGZ-collega’s en gemeenten. We hebben ze gerubriceerd en er citaten uit de gesprekken, die we met hen hebben gevoerd, aan toegevoegd.

Inspiratieboekje Beleidsadvisering

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.