Nieuws 24 januari 2017

Innovatie in de JGZ; nieuwe ideeën gezocht!

ZonMw is op zoek naar nieuwe ideeën voor de JGZ-programma’s Uitvoeringspraktijk JGZ en Richtlijnen JGZ.

Bij het programma versterking Uitvoeringspraktijk zijn twee thema’s als prioriteit benoemd;  vluchtelingen en eHealth.

Aandachtspunten bij het programma Richtlijnen JGZ zijn:

  • Ouder/kindparticipatie bij richtlijnontwikkeling;
  • zoeken naar samenhang tussen JGZ-richtlijnen;
  • signaleren en samenwerken van de JGZ met de aanpalende beroepsgroepen.

Lees voor meer informatie de oproep van ZonMw en bedenk voor 16 maart zo veel mogelijk goede, innovatieve ideeën waar de JGZ sterker van wordt!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.