Nieuws 2 juni 2014

In voorbereiding: Reactie op nieuw ontwerp Besluit publieke gezondheid

VWS heeft een nieuw ontwerp Besluit publieke gezondheid opgesteld vanwege het gewijzigde basis(taken)pakket jeugdgezondheidszorg dat per 1 januari 2015 van kracht wordt. Dinsdag 27 mei jl zijn de beroeps- en brancheverenigingen bij het NCJ met spoed bijeengekomen om dit besluit te bespreken. De aanwezigen constateerden dat het ontwerp een goede uitwerking is van de reactie van de Staatssecretaris op het advies van commissie De Winter. Uiteraard zijn er wel enkele vraagtekens. Er is besloten een gezamenlijke reactie voor te bereiden. Verwacht wordt dat deze in de eerste helft van juni gereed is en verstuurd kan worden.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.