Nieuws 18 december 2017

In memoriam: Marlien Dijkema

Marlien Dijkema, manager Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, is woensdag 13 december 2017 zeer onverwachts en plotseling overleden. Ons medeleven gaat uit naar familie, vrienden en collega’s van Marlien.

Wij hebben Marlien leren kennen als een warme en hartelijke vrouw. Maar ook als een slimme vrouw met heldere ideeën; ze inspireerde mensen, was altijd scherp op de inhoud en zette zich niet alleen in voor haar eigen organisatie, maar leverde ook bijdragen aan landelijke activiteiten voor de JGZ.

Bijvoorbeeld tijdens werkconferenties van het NCJ op het thema schoolverzuim. Ze bepleitte meer samenwerking tussen JGZ en leerplicht en presenteerde het actieplan Schoolverzuim. “Voorkom een wachttijd van zes weken voor een consult,” adviseerde Dijkema de jeugdartsen. “Zo lang wachten mag niet en kan niet.” Het te laat komen op de basisschool is een voorspeller voor verzuimen op het voortgezet onderwijs,” merkte ze op. Hiervoor moet meteen aandacht zijn. Ze benadrukte de waardevolle informatiepositie van professionals in de jeugdgezondheidszorg. “We kennen de kinderen al vanaf het consultatiebureau. Doe daar iets mee!”

Ons medeleven gaat uit naar haar naasten; we wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.