Nieuws 29 juni 2015

In 2018 RVP belegd bij gemeenten

Met ingang van 2018 wordt het RVP ondergebracht in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De verantwoordelijkheid voor het toedienen van de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma wordt dan belegd bij de gemeente. Dat heeft geen consequenties voor de uitvoeringspraktijk van het programma’s.
Het RVP dat tot januari 2015 onder de AWBZ viel, wordt vanaf 1 januari 2015 gefinancierd uit de begroting van VWS, omdat de AWBZ is opgeheven.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.