Nieuws 26 augustus 2015

Igor Ivakic nieuwe directeur NCJ

De afgelopen twee maanden is het bestuur van het NCJ druk doende geweest met de opvolger voor Ferdinand Strijthagen die het NCJ op 15 augustus heeft verlaten en een nieuwe functie heeft aanvaard als directeur Publieke Gezondheid van de GGD GHOR Zaanstreek-Waterland.

De heer Igor Ivakic zal met ingang van 1 oktober a.s. in de functie van Directeur in dienst treden bij het NCJ. De heer Ivakic is 40 jaar en heeft in diverse directie-, management- en adviesfuncties gewerkt in de publieke sector, waaronder als directeur Vluchtelingenwerk Nederland. Daarnaast bekleedt de heer Ivakic een aantal bestuurlijke nevenfuncties, o.a. in de jeugdzorg.

In de gesprekken die met de heer Ivakic zijn gevoerd, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat hij met zijn ervaring en netwerk in de publieke sector, zijn ondernemende maar ook zijn verbindende kwaliteiten de juiste persoon is voor het NCJ. Met name voor de organisatie-ontwikkelfase waarin het NCJ momenteel verkeert.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.