Nieuws 14 maart 2017

Hoe zoeken en delen beleidsadviseurs bij gemeenten kennis?

Beleidsadviseurs bij gemeenten hebben met veel sectoren te maken. De domeinen van zorg, welzijn, participatie, jeugd, wonen en ruimtelijke ordening raken steeds meer met elkaar verbonden.
Vraagstukken worden complexer van aard en vragen steeds vaker om een integrale oplossing, maar hoe vind je hiervoor de juiste informatie? Wat is er al beschikbaar? Hoe wordt de kennis in de praktijk gebruikt en wat werkt wel/niet? Naar deze vragen deed ‘Integraal werken in de wijk onderzoek’.

Kennislemniscaat

Hiervoor is het model ‘de kennislemniscaat’ benut. Deze laat zien hoe kennis een weg vindt naar de praktijk. En, andersom, hoe kennis uit de praktijk verder ontwikkeld kan worden, voeding geeft aan het beleid en onderzoeksthema’s agendeert.

Het model toont de samenhang tussen landelijke en lokale kennisinfrastructuren als twee in elkaar overlopende, collectieve kennis- en verbetercycli. 

Wil je weten..

–       wie hebben deelgenomen?
–       wat de overeenkomstige onderwerpen zijn?
–       wat er per kennisonderdeel wordt aangegeven?

… lees dan deze infographic

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.