Nieuws 13 april 2014

Hoe om te gaan met persoonlijke gegevens in het digitale tijdperk?

Zowel gezinnen met kinderen als (JGZ-)organisaties willen los van tijd en plaats persoonlijke gezondheidsgegevens digitaal kunnen raadplegen. De mogelijkheden van de digitale wereld zijn enorm, en dat biedt kansen om samen op te trekken, elkaar te versterken en daarmee de gezondheid en ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Om meer inzicht te geven in de dynamiek rond de digitalisering van persoonlijke gezondheidsgegevens heeft het NCJ de brochure ‘Digitale participatie van ouders en jeugdigen in de JGZ. Kansen en uitdagingen’ uitgegeven.

Deze brochure geeft een inkijkje in bestaande initiatieven van binnen én buiten de JGZ aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. Ook is er een theoretische verkenning verricht naar e-portalen. De brochure prikkelt JGZ-organisaties om na te denken over vragen als ‘hoe willen wij de informatie met klanten gaan delen?’, ‘hoe kunnen wij de klant meer betrekken en een actievere rol geven in het proces van informatieverstrekking?’ en ‘Hoe kunnen wij ook in de toekomst de gegevens van de klant beschermen?’. Met alle voorbeelden, tips en input van experts ondersteunt deze brochure JGZ-organisaties bij de voorbereiding en uitvoering van bestaande initiatieven. U kunt de brochure hier downloaden.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.