Nieuws 18 november 2015

Hoe kunnen professionals van ouders leren?

Inzicht in de mening en beleving van ouders over de preventieve zorg van de JGZ biedt, is nodig om deze te kunnen verbeteren. De JGZ-organisatie STMR werkt sinds twee jaar met een directe klantenfeedbacktool op het consultatiebureau. Hiervoor werken zij met PPP. Dit staat voor: Positive Perception Program. Het is een methode om de perceptie van klanten te betrekken bij de verbetering van de dienstverlening. Het geven van feedback is hierbij onderdeel van het bezoek aan de jeugdgezondheidszorg.

Pilot
Het NCJ werkt dit jaar samen met STMR en kijkt in een pilot op welke manier de feedback-tool ingezet kan worden om gelijkwaardig partnerschap te stimuleren. De negen vragen die via de iPad worden gesteld, zijn dit keer onder begeleiding van het NCJ door klanten en  JGZ-professionals samen opgesteld. Het gesprek dat daarbij gevoerd is, biedt veel informatie over wat ouders belangrijk vinden en wanneer er ook voor hen sprake is van gelijkwaardig partnerschap. De pilot wordt momenteel gevolgd door het NCJ en de lessen en resultaten zullen binnenkort in een inspiratieboekje verschijnen.

Positive Perception Program (PPP)
De meetmethode van PPP werkt als volgt: de ouder beantwoordt direct na een contact op een iPad of tablet maximaal negen vragen. Dat kost ongeveer drie minuten en is anoniem. Daarna wordt de feedback van de ouder door het systeem verwerkt en gecombineerd met de feedback die andere ouders die dag gaven. Deze  feedback is voor de professional direct zichtbaar: real time. Aan het einde van een dag, neemt een JGZ-team via een dashboard met elkaar de resultaten door om te bespreken wat goed ging en wat beter kan. Een voorbeeld: klanten bleken niet goed te weten met wie zij contact hadden gehad: een verpleegkundige of een arts? Dat heeft ertoe geleid dat een poster met de namen en functies van de medewerkers is opgehangen. Andere voorbeelden zijn dat voor JGZ professionals beter inzichtelijk is geworden wat het effect van wachttijd is voor ouders en kinderen en dat er behoefte is aan een inloopspreekuur bij artsen.  Professionals van STMR geven aan dat werken met dit systeem prikkelt tot nadenken, aanleiding geeft tot zelfreflectie en gesprekken in het team. Ze kunnen hierdoor hun professional performance verbeteren.

Meer weten? Neem contact op met:

  • Yvonne van Heerwaarden (yvanheerwaarden@ncj.nl / 06-83778391) o
  • Mirjam Jobse (mjobse@ncj.nl / 06-53742098).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.