Nieuws 26 maart 2014

Hoe bereik je bijzondere groepen jeugdigen?

De JGZ is er voor alle kinderen. Alle kinderen in Nederland hebben immers het recht om gezond en veilig op te groeien, hun talenten te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen. Maar ondanks alle inspanningen van JGZ-organisaties om alle kinderen van 0 – 19 jaar en hun ouders te bereiken, lukt dat toch niet in alle gevallen. Denk aan kinderen waarvan de ouders voor alternatieve zorg kiezen, ouders die de JGZ niet nodig vinden, die er niet aan toekomen om naar de JGZ te gaan omdat dagelijkse en/of ernstige problemen hun aandacht opslokken of ouders wier kind niet in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) geregistreerd staat.

Juist voor deze groepen kinderen en hun ouders heeft het NCJ de brochure ‘Samenwerken om bijzondere groepen jeugdigen te bereiken’ ontwikkeld. Het gaat hier om kinderen en hun ouders die door de JGZ niet of moeilijk in beeld te krijgen zijn doordat de GBA-gegevens niet of slecht voldoen om hen te bereiken: kinderen en jongeren waar de JGZ meer dan gebruikelijke inspanningen voor zal moeten leveren om met hen in contact te komen en te blijven. Deze brochure wil JGZ-professionals bewust maken van een aantal bijzondere groepen jeugdigen in hun regio en ideeën aandragen hoe die mogelijk in samenwerking met anderen te bereiken zijn. 

U kunt de brochure hier downloaden. 

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.