Nieuws 17 augustus 2015

Herhaalde oproep! Feedback gevraagd op Concept JGZ-richtlijn kindermishandeling (herziening)

Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks hebben ongeveer 119.000 kinderen hiermee te maken. Kindermishandeling heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen.

De huidige JGZ- richtlijn Kindermishandeling wordt herzien. Daarom ontwikkelen TNO en NJi, in samenwerking met experts uit het werkveld een nieuwe JGZ-richtlijn. Dit wordt gedaan in opdracht en met financiering van ZonMw. Deze richtlijn is bedoeld voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam in de JGZ. De richtlijn beoogt hen praktische handvaten te geven in de contacten met kinderen, jongeren en hun ouders. Ook beoogt de richtlijn handvaten te geven in de contacten en samenwerking met derden (instanties zoals Veilig Thuis). Momenteel wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest, daarnaast vindt een schriftelijke landelijke commentaarronde plaats.

Voor de landelijke commentaarronde willen wij u uitnodigen om op het concept van de nieuwe (concept) JGZ-richtlijn Kindermishandeling te reageren.

De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • uw mening over de begrijpelijkheid en praktische uitvoerbaarheid van de nieuwe richtlijn.
  • uw suggesties voor verbetering. 

Uw reactie ontvangt TNO graag uiterlijk 1 september 2015 via annelies.broerse@tno.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.