Nieuws 5 april 2017

Help als arts de Nationaal Rapporteur met onderzoek doen

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen is onafhankelijk en rapporteert aan de regering over de aard en omvang van mensenhandel. Tot op heden is er nog geen onderzoek gedaan naar mensenhandel in Nederland. Daarom wordt onderzocht in hoeverre medische professionals in contact te komen met slachtoffers van mensenhandel en op welke wijze daaraan gevolgd wordt gegeven. Ben je binnen de GGD werkzaam als jeugdarts, forensisch arts of infectieziektearts? Dan vragen we bij te dragen aan dit onderzoek.

De korte vragenlijst gaat over het signaleren van slachtoffers van mensenhandel binnen de medische sector. De resultaten hiervan zullen onderdeel uitmaken van een onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Deze vragenlijst wordt uitgezet onder verschillende groepen artsen en probeert inzichtelijk te maken in hoeverre medische professionals gedurende hun werkzaamheden in contact komen met mogelijke situaties van mensenhandel. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer tien minuten duren en kan zowel op de telefoon, tablet als computer worden ingevuld. Antwoorden zijn volledig anoniem en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Vul hier de vragenlijst in of kijk voor meer informatie op www.nationaalrapporteur.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.