Nieuws 30 september 2019

Health Deal I-JGZ van start

5 september jl. heeft de kick-off plaatsgevonden van de Health Deal I-JGZ. De titel van de bijeenkomst luidde: ‘Van deal naar daad’. Want we gaan natuurlijk de armen uit de mouwen steken om de deal tot een succes te maken. De Health Deal I-JGZ heeft tot doel om in gezamenlijkheid met stakeholders knelpunten op te lossen die de inzet van digitale oplossingen belemmeren. Knelpunten waardoor veelbelovende digitale innovaties onvoldoende tot wasdom komen om substantieel bij te dragen aan de versterking van ouders en jeugdigen om zelf regie te voeren.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.