Nieuws 27 februari 2014

Handreiking over het toeleiden naar voorschoolse voorzieningen nu beschikbaar

De handreiking ‘Jeugdgezondheid en het toeleiden naar voorschoolse voorzieningen’ is beschikbaar. In deze handreiking staan tal van goede voorbeelden beschreven van de rol van de JGZ met betrekking tot het toeleiden naar vve.

Het toeleiden is het gehele proces van signaleren, indiceren, verwijzen en daadwerkelijke toeleiding. De handreiking is gericht op een (potentiële) taalachterstand en signaleringsinstrumenten die de JGZ kan gebruiken om een (potentiële) taalachterstand te signaleren. Zo kan de handreiking de JGZ-organisaties en de ketenpartners een handvat bieden bij een gesprek met een gemeente over de bijdrage van de JGZ, samen met ketenpartners

Wat biedt de handreiking?

In de handreiking  treft u achtergrondinformatie aan over vve en worden de taken van de JGZ bij het toeleiden naar vve beschreven. Verder vindt u aanbevelingen voor afspraken van JGZ-organisaties met een gemeente én voor werkafspraken met vve-voorzieningen. Ook worden aanbevelingen gedaan voor de werkwijze bij het toeleiden naar vve. Tot slot geeft de handreiking tal van voorbeelden uit de praktijk die JGZ-organisaties kunnen helpen bij het inhoud en vorm geven van hun bijdrage bij het toeleiden van kinderen naar vve.

Het NCJ heeft deze handreiking gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS. U kunt de handreiking hier downloaden. De gedrukte versie is verspreid onder de JGZ-organisaties.

Informatie bij Bettie Carmiggelt: bcarmiggelt@ncj.nl of Frans Pijpers: fpijpers@ncj.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.