Nieuws 23 januari 2015

Handreiking en publicatie Integrale Vroeghulp gereed

Het NCJ heeft, in samenwerking met de Vereniging Gehandicapten Nederland, de handreiking ´Jeugdgezondheidszorg en Integrale Vroeghulp: samen sterk.´ opgesteld. De handreiking is bedoeld om de JGZ-organisaties te ondersteunen bij hun gesprekken met gemeenten en Integrale Vroeghulp samenwerkingspartners over hun bijdrage aan Integrale Vroeghulp.

Met ingang van 1 januari 2015 moet een groot deel van de kinderen en jongeren met een beperking die nu zorg en begeleiding ontvangen uit de AWBZ, een beroep doen op de gemeente waarin zij wonen. Gemeenten zoeken voor deze kinderen en jongeren naar mogelijkheden om expertise te behouden en ervaringen te gebruiken van de Integrale Vroeghulp. Hoe kunnen deze netwerken, met 15 jaar ervaring op het gebied van heel kwetsbare jonge kinderen, een plek krijgen in het lokale jeugddomein? En wat kan de JGZ hieraan bijdragen? De Integrale Vroeghulp-netwerken (IVH-netwerken) hebben reeds hun waarde aangetoond.

De handreiking kunt u hieronder downloaden:

Handreiking Integrale Vroeghulp

Om de handreiking te illustreren is gezocht naar inspirerende voorbeelden vanuit de JGZ-organisaties. Het NCJ heeft een schriftelijke uitvraag gedaan onder deze organisaties met de vraag hoe hun samenwerking en verbinding is met de Integrale Vroeghulp. Dit heeft geresulteerd in een publicatie van van de interviews en zijn integraal terug te lezen.  

Publicatie Interviews Integrale Vroeghulp

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.