Nieuws 11 oktober 2019

Grip op beschikbare en benodigde kennis binnen wijkteams

Welke kennis heeft een wijkteam* nodig om uiteenlopende vragen van inwoners te kunnen beantwoorden? En is deze kennis aanwezig? Met de kennisbouwstenen hebben professionals die integraal werken beschikbare kennis over 7 belangrijke domeinen binnen handbereik. Wil je – bijvoorbeeld vanuit je rol als coördinator – te weten komen welke kennis aanwezig en/of gewenst is binnen jouw wijkteam? Gebruik de handreiking ‘Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams’ en verzamel in twee bijeenkomsten alle elementen voor het maken van een scholings- of ontwikkelplan. Zo heb je samen grip op kennis!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.