Nieuws 5 juli 2018

Gezocht: Klankbordgroepleden voor JGZ-richtlijnenspel

Het NCJ zoekt voor het ZonMw project Richtlijnenspel een aantal (ca. vier) enthousiaste JGZ’ers die mee willen denken en feedback willen geven op het Richtlijnenspel dat voor de JGZ wordt ingericht.

Doel van het project
Onderzoek naar een Richtlijnenspel in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als ondersteuning van richtlijnontwikkeling en -implementatie.

Aanleiding
Professionals in de JGZ dragen nog beperkt bij aan het opstellen van hun eigen richtlijnen. Richtlijnen voelen daarom vaak onvoldoende eigen voor de professionals. Communicatie over richtlijnen heeft vaak het karakter van eenrichtingsverkeer en dit ‘zenden’ leidt helaas niet tot een optimale ontvangst. Het resultaat is moeizame implementatie en borging van richtlijnen.

Werkwijze
We brengen een laagdrempelig kennisspel over de JGZ-richtlijnen. Deelnemers ontvangen dagelijks/meerdere keren per week per e-mail ‘de Vraag van Vandaag’ over één van de JGZ-richtlijnen. Het spel vertaalt complexe materie naar de praktijk: ‘wat doe jij in deze situatie’? Zo groeit het bewustzijn over JGZ-richtlijnen en kan de professional makkelijk feedback op de richtlijnen geven. Wij onderzoeken of deelname aan het Richtlijnenspel de betrokkenheid van het werkveld bij de totstandkoming van richtlijnen stimuleert.

Belasting in tijd
Twee bijeenkomsten van ongeveer twee uur bij het NCJ op de Churchilllaan 11 in Utrecht. Een in de voorbereidingsfase van het spel (30 augustus van 13.00 – 15.00 uur) en een halverwege de pilot (nog te plannen).

Aanmelden en meer informatie
Wil jij helpen een succes te maken van het JGZ Richtlijnenspel? Meld je aan via Bronwynn Terpstra via bterpstra@ncj.nl. Ook voor meer informatie kun je hier terecht. 

Bekijk ook: 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.