Nieuws 12 november 2018

Gezocht: JGZ-organisaties voor pilot basisinterventie ‘KinderrechtenNU in de klas’

KinderrechtenNU (KRNU) ontwikkelde de basisinterventie ‘KinderrechtenNU in de klas’. Een workshop die kinderen op speelse wijze leert na te denken over wat hen bezighoudt in het leven, maar niet vanzelfsprekend aan bod komt in het dagelijks leven. Het opent het gesprek met kinderen vanuit hun eigen perspectief, maakt hen van binnenuit sterker, zelfbewuster en krachtiger. Vanuit het oogpunt van preventie en vroegsignalering voor de JGZ een mooie kans om KinderrechtenNU te helpen deze basisinterventie door te ontwikkelen.

KRNU heeft als doelstelling om in 2019 in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg de basisinterventie ‘KinderrechtenNU in de klas’ in 12 regio’s als pilot uit te voeren. Het betreft een pilot per regio bij drie scholen in een gemeente. De uitkomsten van de pilot geven ons inzicht in de benodigde trainingsvorm en -inhoud voor professionals en in de impact van deze basisinterventie. Aan de interventie wordt ook een onderzoek gekoppeld dat landelijk wordt gecoördineerd.

Video over ‘KinderrechtenNU in de klas’

Deelnemen aan de pilot

GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en GGD Noord- en Oost Gelderland zijn al gestart met de pilot. Andere JGZ-organisaties hebben inmiddels hun steun toegezegd. KinderrechtenNU zoekt nog meer jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die mee willen doen. Dit is de kans om op vernieuwende wijze het verschil te maken: het eigen verhaal van het kind als uitgangspunt voor interventies of hulp op maat.

Benodigde kwaliteiten

  • Actief luisteren naar kinderen zonder oordelen of eigen doelen. 
  • Advies geven voor vorming van gemeente beleid op basis van de (on)gevraagde adviezen van kinderen.

Tijdsinvestering

  • Training samen met de jeugdverpleegkundige(n) uit je team, 2,5 uur
  • Benaderen van de drie scholen voor deelname
  • School plant bijeenkomsten met team 1 uur en vervolgens met twee groepen niveau 6 en/of 7, per groep 2 uur
  • Invullen van vragenlijsten

Over KinderrechtenNu

De professional in het onderwijs en de (jeugd)gezondheidszorg krijgen met KRNU een nieuw ontmoetingsplatform om anno 2018 de connectie met het kind en elkaar te optimaliseren, en zo cure en care rond het kind te verweven. KRNU biedt professionals trainingen en workshops voor expertise-ontwikkeling met het KRNU concept en de KRNU-toolkit. KRNU brengt de professionals rondom het kind dichter bij elkaar, in gezamenlijk optrekken bij advies en hulp. KRNU ondersteunt de professionals in het onderhouden van hun expertise voor duurzaam en betekenisvol borgen van het KRNU-concept. Ook voor de professionals geldt: “Je staat er niet alleen voor!‘ Lees meer over KRNU

Contact en meer informatie

Wil je meer informatie of wil je deelnemen? Neem dan contact op met Willemijn Dupuis via dupuis@kinderrechten.nu of 06 414 266 00. Je kunt je tot mei 2019 aanmelden voor de pilot.
Esther Taute, GGD West Brabant en Noortje Breedijk, GGD Hart voor Brabant hebben de eerste proeven gedaan.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.