Nieuws 24 april 2018

Gezocht: deelnemers voor praktijktest richtlijn Extremiteiten

Voor de richtlijn Extremiteiten wordt dringend gezocht naar JGZ-organisaties, JGZ-teams of JGZ-professionals die willen deelnemen aan de praktijktest. Het is belangrijk dat deze richtlijn ook écht toepasbaar is in de dagelijkse praktijk van de JGZ en dat input uit de praktijk verwerkt wordt in de uiteindelijke richtlijn. Deelname van JGZ-professionals in een praktijktest is hiervoor onmisbaar.

TNO werkt momenteel aan een nieuwe JGZ-richtlijn Extremiteiten. Dit gebeurt in opdracht van ZonMw. Deze richtlijn beschrijft de voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing bij diverse aandoeningen aan de extremiteiten, zoals platvoeten, X-benen en tenenloop.

Deelnemers aan de praktijktest worden door de ontwikkelaars van de richtlijn geschoold in het gebruik en werken vervolgens 3 maanden met de richtlijn. De deelnemers vullen twee korte vragenlijsten in over het werken met de richtlijn en registreren bijzonderheden. Enkele deelnemers doen mee aan een online focusgroep over de richtlijn.

Tijdsinvestering

De geschatte benodigde tijdsinvestering voor deelname per professional aan de praktijktest is 10 uur:

Voorbereiding

  • Lezen van de richtlijn (4 uur)
  • Instructie over de richtlijn, exclusief reistijd (2,5 uur)

Testen

  • 3 maanden werken met de richtlijn in de praktijk
  • Registreren van casuïstiek (30 minuten)

Afronding en evaluatie vragenlijst (30 minuten)

Online focusgroep (2,5 uur)

Meer informatie

Een vergoeding voor deelname is beschikbaar. Neem voor deelname of meer informatie contact op met Renate van Zoonen van TNO via renate.vanzoonen@tno.nl.

Bekijk ook: 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.