Nieuws 15 september 2016

Gebundelde krachten op JGZ Werkconferentie aanpak Kindermishandeling

Kindermishandeling en –verwaarlozing beter signaleren, aanpakken én vooral: voorkomen. Dat was het doel van de NCJ Werkconferentie Kindermishandeling op 15 september in Utrecht. De aanwezige JGZ-instellingen en brancheverenigingen maakten dit concreet met een belofte: minimaal tien procent minder slachtoffers in 2020.

De koplopers, zo heette Igor Ivakic de aanwezigen welkom. Want, zo legt de directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) uit: om kinderen veilig, gezond en veerkrachtig te laten opgroeien, is meer samenwerking nodig tussen de 46 JGZ-organisaties. ‘We moeten onze krachten bundelen en als sector het verschil maken.’

Voorkomen en versterken

Verschillende sprekers namen de aanwezigen mee in het onderwerp. Zo lieten Wenda Berends en Marja van Kuppevelt zien hoe brancheverenigingen Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) samen met het NCJ kindermishandeling willen tegengaan. ‘Alleen al in Utrecht zijn veertig schoolbussen vol kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Ons plan van aanpak richt zich in grote mate op preventie. Daarvoor moeten we de JGZ-professional versterken. De professional kent de wijk én is herkenbaar in de wijk.’

Handelingsverlegenheid

Samantha Dinsbach, directeur Publieke Gezondheid GGD Twente, bracht de handelingsverlegenheid onder de aandacht. Want te vaak komt het voor dat een professional wel signalen opvangt, maar daar geen melding van maakt uit angst of onwetendheid. Dinsbach: ‘JGZ, stel je kwetsbaar op en ga met elkaar aan de slag.’

Belofte en experimenten

Om deze woorden kracht bij te zetten, tekenden de aanwezigen een pledge: van 119.000 slachtoffers per jaar naar minimaal tien procent minder in 2020. Onder leiding van procesversnellers zijn bovendien zeven experimenten bedacht, om de komende drie maanden te testen welke maatregelen effect hebben en zo met elkaar én van elkaar te kunnen leren. Zo test het team ‘Aandachtsfunctionaris (AF) op de kaart’ of de handelingsverlegenheid afneemt als AF’s actief langsgaan bij JGZ-teams die het afgelopen jaar geen consultatie met de AF hebben gehad.

Nieuwe technologieën

Kennisinstituut TNO en drie hoogleraren schoven aan om hun visie op het voorkomen en verminderen van kindermishandeling en verwaarlozing te delen. Zo sprak Symone Detmar (TNO) over het digitaal dossier: ‘Nieuwe technologieën geven je als professional sneller inzicht in de situatie van het gezin. Je bent minder tijd kwijt aan administratie en hebt meer rust om met ouders in gesprek te gaan. Zo sta jij meer in je kracht, maar de ouders ook.’

Registreren is leren

Hoogleraar sociale geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, Frans Feron, benadrukte het belang van de wisselwerking tussen praktijk en wetenschap. Want wetenschappers kunnen aan de hand van data voorspellen hoe een slachtoffer zich ontwikkelt en welke gevolgen die ontwikkeling heeft voor de gezondheid op latere leeftijd – en dus welke hulp het kind nodig heeft. Feron: ‘Maar daar is goede registratie voor nodig. We zitten nu in een tijd waarin er al heel veel kan, maar we dit nog niet goed in de praktijk brengen.’

Preventie Agenda

Zo hoopvol als Ivakic de werkconferentie opende, zo tevreden sloot hij de bijeenkomst af: ‘Ik ben ontzettend blij met de stappen die we hebben gezet. Nu moeten we elkaar helpen en aanspreken om deze beweging vast te houden.’ In januari komen de aanwezige partijen weer bijeen met de resultaten van de experimenten. De conferenties leiden uiteindelijk tot de totstandkoming van een Preventie Agenda voor alle partijen in de sector.

 Meer informatie:

  • Frank van Leerdam (Inspectie voor de gezondheidszorg) benadrukt dat het belang van het kind vooropgezet moet worden. “Pak je rol, heb lef, wees sterk in het belang van het kind”. (video)
  • Ine Eijdems (Manager JGZ De Zorgboog) over de Werkconferentie

Week tegen Kindermishandeling

Van 14 tot en met 20 november 2016 is het de Week tegen Kindermishandeling. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het thema kindermishandeling en organiseren een groot aantal organisaties acitiviteiten binnen het thema kindemishandeling en seksueel misbruik. Ook wordt er gewerkt aan bewustwording bij volwassenen én kinderen wat zij kunnen doen als zij kindermishandeling of misbruik vermoeden of er slachtoffer van zijn. Voor meer informatie of als u een activiteit wilt organiseren, kijkt u op de website van Week tegen Kindermishandeling.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.