Nieuws 18 april 2016

Focusgroepen: ‘JGZ richtljinen op de kaart’

Eind 2015 is het NCJ samen met Mascha Kamphuis (AJN/ JGZ ZHW) en ZonMw een project gestart om het totale aanbod aan JGZ richtlijnen in kaart te brengen. Hierbij ligt de focus op (preventieve) aanbevelingen uit de JGZ richtlijnen. Dat dit er veel zijn is bekend. Dat de praktijk hier een zware dobber aan heeft, zowel qua implementatie als daadwerkelijk gebruik, is ook geen nieuws. Binnen dit project worden de verwachte activiteiten concreet op een rij gezet, verdeeld over leeftijdsgroepen. We gaan graag in gesprek met professionals om te spreken over de implicaties voor de praktijk, maar vooral ook over mogelijke oplossingen voor knelpunten.

In twee focusgroepen willen we aan de hand van het overzicht van de aanbevelingen met uitvoerende JGZ professionals ideeën uitwisselen. Zowel jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten zijn welkom om aan te sluiten. Wil je jouw dilemma’s, vragen en suggesties delen en meedenken over alternatieven? Meld je dan aan voor één van de geplande focusgroepen. Voor deelname is vacatiegeld beschikbaar en uiteraard worden reiskosten vergoed. 

Er zijn twee data gepland, De locatie is het NCJ (Churchilllaan 7, 3527 GV):

Vrijdag 10 juni 2016, 10:00 – 12:00 uur

Dinsdag 21 juni 2016, 10:00 – 12:00 uur

 

Per groep zijn 12 deelnemers welkom. Geïnteresseerd? Meld je dan aan via bsterkenburg@ncj.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.