Nieuws 23 maart 2017

Focus verlegd naar Gezondheid en Gedrag in de JGZ

Het NCJ is erg enthousiast over de pilot van ZZ- naar GG-aanpak die door een aantal JGZ-professionals in samenwerking met het Bettery institute wordt uitgevoerd. Hierbij wordt meer gefocust op gezondheid en gedrag (GG) en minder op ziekte zorg (ZZ). Een aanpak waarmee mensen zelf de regie nemen over hun gezondheid en gedrag. In een pilot wordt onderzocht of deze aanpak ook in de jeugdgezondheidszorg succesvol kan zijn.

Waarom de GG-aanpak?

Niet langer is een ziekte of beperking leidend in de gezondheidszorg, maar het functioneren van burgers (jeugdigen en hun ouders) in al hun verscheidenheid en in hun sociale netwerken. Hoe functioneert iemand in het dagelijks leven, hoe ziet zijn leefomgeving eruit, hoe neemt hij deel aan de samenleving en wat geeft zin aan zijn leven? Om de uitdagingen aan te gaan op lichamelijk, emotioneel of sociaal gebied, zijn veerkracht en eigen regie belangrijk.

De GG-aanpak ondersteunt deze visie. De aanpak beoogt de kracht van mensen te versterken en de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Het advies van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen: “Anders kijken, leren en doen” noemt de GG-aanpak een illustratief voorbeeld van een aanpak waarin het functioneren, de veerkracht en eigen regie van burgers centraal staat.

Ook is uit onderzoek gebleken dat er goede resultaten behaald worden met de GG-aanpak. Deze onderzoeken zijn weliswaar niet uitgevoerd in het JGZ-domein, maar de aanpak omvat veel elementen die ook binnen de JGZ aan de orde zijn. Meer weten over de GG-aanpak? Lees dan hier verder.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.