Nieuws 31 augustus 2016

Feestelijke overdracht GIZ methodiek

Woensdag 31 augustus stonden verschillende betrokken partijen feestelijk stil bij de overdracht van het beheer van de GIZ methodiek van GGD Hollands Midden naar het NCJ.

GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften en is een methodiek voor zowel JGZ-professionals als professionals in sociale teams. Deze professionals zijn in staat om met behulp van de GIZ methodiek met de ouders en/of jongeren de krachten en zorgbehoeften van het kind en het gezin in kaart te brengen.

CAF-driehoek

Mede-ontwikkelaar Marjanne Bontje keek deze middag terug op het ontwikkeltraject van de GIZ methodiek. Aan de hand van een belangrijk onderdeel binnen de methodiek, de zogenaamde CAF-driehoek, vertelden vervolgens drie sprekers wat hun bijdrage was aan de GIZ methodiek en welke uitdagingen zij zien voor de toekomst.

Sjaak de Gouw (GGD Hollands Midden) en Ria Reis (Leids Universitair Medisch Centrum) blikten deze middag terug op de ontwikkeling van en het onderzoek binnen de methodiek. Hierop aansluitend keek Igor Ivakic (NCJ) vooruit naar de toekomstige invulling van de beheerfunctie. Het NCJ zet een beheerstructuur op voor het uitvoeren, het verder verspreiden, de implementatie en borging van de GIZ methodiek. De verbinding van de GIZ methodiek met de technologische ontwikkelingen is een mooie uitdaging voor de toekomst, aldus Igor Ivakic, directeur NCJ.

Meer informatie
Lees hier verder over de GIZ methodiek.
Contactpersonen:  Bronwynn Sterkenburg en Natascha Hensen

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.