Nieuws 1 juni 2015

Feedback gevraagd op nieuwe JGZ-richtlijn gehoor

Gehoorverlies kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Omdat de huidige richtlijn Gehoor is verouderd ontwikkelen TNO en NSDSK, in samenwerking met NCJ en experts uit het werkveld en in opdracht en met financiering van ZonMW, een nieuwe richtlijn. De richtlijn is bedoeld voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam in de JGZ en beoogt hen praktische handvaten te geven voor het handelen in contacten met individuele kinderen, jongeren en hun ouders. Momenteel wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest, daarnaast vindt een schriftelijke landelijke commentaarronde plaats.

Voor de landelijke commentaarronde willen wij u uitnodigen om op het concept van de nieuwe richtlijn te reageren. Wij zijn vooral benieuwd naar:

  • uw mening over begrijpelijkheid en praktische uitvoerbaarheid van de nieuwe richtlijn
  • uw suggesties voor verbetering van de nieuwe richtlijn en het stroomschema

U kunt zich aanmelden voor de landelijke commentaarronde van de nieuwe richtlijn gehoor door een e-mail te sturen aan:caren.lanting@tno.nl. U ontvangt dan een password en een inlogcode van ons waarmee u toegang krijgt tot het concept van de nieuwe richtlijn. Uw reactie ontvangt de richlijnontwikkelaar graag uiterlijk 1 september 2015 via caren.lanting@tno.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.