Nieuws 7 oktober 2015

Feedback gevraagd op de concept JGZ-richtlijn psychosociale problemen

De huidige JGZ- richtlijn psychosociale problemen wordt herzien. In samenwerking met experts uit het werkveld ontwikkelt TNO de herziene JGZ-richtlijn. Voor de landelijke commentaarronde willen wij u uitnodigen om op het concept van de JGZ-richtlijn psychosociale problemen te reageren. Dat kan tot 1 januari 2016.

De herziening JGZ- richtlijn psychosociale problemen is bedoeld voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam in de JGZ. De richtlijn beoogt JGZ-professionals een up-to-date en (wetenschappelijk en praktijk-) onderbouwd fundament te bieden voor het signaleren, bespreekbaar maken, registreren, handelen en samenwerken met betrekking psychosociale problemen bij het kind. De richtlijn wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. De conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde is beoordeeld door de Richtlijnadviescommssie van het NCJ.

Momenteel wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest. Nu start ook een schriftelijke landelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • uw mening over de begrijpelijkheid en praktische uitvoerbaarheid van de nieuwe richtlijn.
  • uw suggesties voor verbetering.

U kunt de richtlijn webbased bekijken op de richtlijnenwebsite van het NCJ: www.jgzrichtlijn.nl. Omdat het een conceptrichtlijn betreft heeft u daarvoor een inlogcode nodig. Deze kunt u opvragen via meinou.theunissen@tno.nl

Uw reactie ontvangt TNO graag uiterlijk 1 januari 2016.

Voor alle duidelijkheid: de definitieve, voor de JGZ geautoriseerde richtlijnen op www.jgzrichtlijn.nl zijn zonder inlog te raadplegen. Elke richtlijn heeft op de richtlijnenwebsite een eigen startpagina met meer informatie, implementatiematerialen en natuurlijk de inhoud van de richlijn.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.