Nieuws 30 november 2015

Feedback gevraagd op Concept JGZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen

In samenwerking met praktijkexperts ontwikkeld TNO de JGZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen. Voor de landelijke commentaarronde vragen wij u op op het concept van de richtlijn te reageren. Dit kan tot 1 februari 2016.

De JGZ- richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen is bedoeld voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam in de JGZ. De richtlijn beoogt JGZ-professionals een up-to-date en (wetenschappelijk en praktijk-) onderbouwd fundament te bieden voor de preventie, het signaleren, bespreekbaar maken, handelen en samenwerken met betrekking tot Gezonde slaap en slaapproblemen bij jeugdigen.

De richtlijn wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. De conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde is beoordeeld door de Richtlijnadviescommssie van het NCJ.

Momenteel wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest. Nu start ook een schriftelijke landelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • uw mening over de begrijpelijkheid en praktische uitvoerbaarheid van de nieuwe richtlijn.
  • uw suggesties voor verbetering.

U kunt de richtlijn webbased bekijken op de richtlijnenwebsite van het NCJ: www.jgzrichtlijn.nl. Omdat het een conceptrichtlijn betreft heeft u daarvoor een inlogcode nodig. Deze kunt u opvragen via eline.vlasblom@tno.nl.

Uw reactie ontvangt TNO graag uiterlijk 1 februari 2016 via eline.vlasblom@tno.nl 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.