Nieuws 22 oktober 2015

Expertmeeting op 2 november voor de ontwikkeling van een ‘e-learning signaleren postpartum depressie’

Wij zoeken verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die op een expertmeeting op 2 november input willen leveren voor de ontwikkeling van een ‘e-learning signaleren postpartum depressie’.

Wij maken de online cursus om professionals te leren om eerder depressieve klachten bij zwangere vrouwen en pas bevallen moeders te herkennen, bespreekbaar te maken en waar mogelijk te voorkomen. Het aantal vrouwen met een postpartum depressie kan met 22 procent afnemen door betere herkenning en preventie. Een belangrijke eerste stap hierin is het tijdig signaleren van (beginnende) depressieve klachten.

Drie casussen
Voor de online cursus worden drie casussen verwerkt in korte filmpjes. De casussen zijn bedoeld om de herkenbaarheid van de problemen te vergroten en de opdrachten en thema’s in de cursus te ondersteunen. Om de casussen invulling te geven zoeken wij verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die hun verhalen uit de praktijk met ons willen delen. Op basis van de input van de deelnemers worden drie realistische casussen opgesteld. De praktijkverhalen worden losgekoppeld van persoonlijke informatie over cliënten.

Achtergrond
Van alle pas bevallen moeders ontwikkelt ongeveer dertien procent een depressie. Deze zogenoemde postpartum depressie is daarmee de meest voorkomende aandoening bij nieuwe moeders. Moeders met deze klachten schamen zich, voelen zich eenzaam en onbegrepen. In plaats van op een roze wolk zitten zijn ze ongelukkig, en komen huwelijksproblemen en scheidingen vaker voor. Ook voor de ontwikkeling van de baby zijn er gevolgen voor de korte en lange termijn zoals een onveilige hechting en een verhoogd risico op kindermishandeling. Op latere leeftijd komen emotionele, gedrags-, cognitieve en interpersoonlijke problemen meer voor.

Wat houdt deelname in?
U neemt deelt aan een bijeenkomst op maandag 2 november 2015 van 15.00 tot 17.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats op het Trimbos-instituut te Utrecht. Voor deelname ontvangt u 50 euro plus een vergoeding van uw reiskosten.

Aanmelding
Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst, of heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Hester Duivis, signalerenppd@trimbos.nl, 030-2959257 (dinsdag t/m vrijdag).

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hester Duivis, hduivis@trimbos.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.