Nieuws 25 november 2016

Etaleer je verandering in de Week van de Implementatie

Hoe implementeer je een interventie succesvol op alle basisscholen in Nederland? Wat is de beste manier om over te gaan naar zelfsturende teams? Hoe verbeter je als organisatie of gemeente het inkoopproces? Hoe zorg je dat een verandering tot het gewenste resultaat leidt?

Implementeren van veranderingen: we hebben er dagelijks mee te maken. De wereld om ons heen vraagt dat we steeds beter en sneller implementeren. Want innovatiebudgetten worden krapper, terwijl de vraag om nieuwe oplossingen blijft. Aandacht besteden aan het invoeren, uitvoeren, monitoren en borgen van een verandering heeft grote invloed op de effectiviteit van de verandering. Om van elkaars verandertrajecten te leren, staan de jeugdsector en de publieke gezondheidszorg van maandag 16 januari tot en met vrijdag 20 januari 2017 voor het eerst in Nederland in het teken van de Week van de Implementatie. Een initiatief van het Nederlands Implementatie Collectief.

Hoe werkt de Week?

Als professional in de jeugdsector of de publieke gezondheidszorg krijg je in de Week van de Implementatie de kans om je veranderaanpak voor het voetlicht te brengen door een activiteit te organiseren waarbij collega’s – van binnen of buiten je organisatie – geïnspireerd raken. Ook kun je in de Week van de Implementatie activiteiten van andere organisaties bezoeken.

Organiseer een activiteit!

Op scholen, in de kinderopvang, bij huisartsenposten, bij peuterspeelzalen, in welzijnsorganisaties, in ziekenhuizen, in jeugdhulpinstellingen, bij gemeenten, op hogescholen, universiteiten, enzovoort. Op al deze plekken vinden continu veranderingen plaats. Klein en groot. Met weinig en met veel impact. Makkelijk en moeilijk. In de Week van de Implementatie maken we samen inzichtelijk welke veranderingen er gaande zijn en hoe we deze aanpakken. Zo genereren we meer aandacht voor het groeiende vakgebied van ‘implementeren’.

Je kunt allerlei activiteiten organiseren over diverse onderwerpen, zo lang het maar gaat om het implementeren van veranderingen in de jeugdsector of de publieke gezondheidszorg. Dus kom in actie en laat zien wat werkt! Als je een activiteit organiseert, kun je deze aanmelden zodat je activiteit een plek krijgt in het activiteitenoverzicht op weekvandeimplementatie.nl. Zet jouw verandering in de etalage, doe mee en inspireer anderen.

Meer informatie:

Ga voor alle informatie over de Week van de Implementatie naar weekvandeimplementatie.nl. Je kunt je via de website ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook kun je al het nieuws volgen op Facebook en Twitter.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.